Lục Bảo I

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 33cm x 23cm x 9cm
Trọng Lượng: 1000g