Lục Bà

1

Họa Sĩ: Nguyễn Thế Hùng
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 70cm x 50cm

Đã Bán