Hỷ Ngưu I

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 28.5cm x 11cm x 15.5cm

Đã Bán