Hoàng Hôn Bên Hồ Tây

1

Họa Sĩ: Ngô Tuấn Anh
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 90cm x 120cm

Đã Bán