Hoa Tháng Tư

Họa Sĩ: Trịnh Quế Anh
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 90cm x 160cm (2 bức)

Danh mục: Nghệ Sĩ: