Họa Sĩ Trịnh Quế Anh

Tranh Nghệ Thuật

Size: 140cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Mùa Hoa Tam Giác Mạch

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Cúc Vàng

Bộ Tranh Sơn Mài Nhiều Tấm

Size: 90cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ (2 bức)

Hoa Tháng Tư

Tranh Nghệ Thuật

Size: 50cm x 50cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tĩnh Vật Hoa Bưởi

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 140cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bình Yên Miền Cao

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bình Yên Miền Cao I

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 120cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Ngã Tư Phố

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 140cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tam Giác Mạch

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 120cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Nhà Mặt Phố

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 120cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Ngõ Xưa

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hoa Cúc

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Phố Hàng Quạt

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 50cm x 50cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tĩnh Vật Hoa Ly

1