Dạ Bình Liên 01

1

Nghệ Sĩ: Đinh Thị Thanh
Kích Thước: 22cm (Cao) x 20cm (Rộng) x 10cm (Miệng)

Đã Bán