Cửu Ngư Hoá Rồng

9.000.000

Họa Sĩ: Ngô Bá Công
Chất Liệu: Sơn mài
Kích Thước: 120cm x 90cm

Đã Bán