Cửu Ngư Hoá Rồng

Họa Sĩ: Ngô Bá Công
Chất Liệu: Sơn mài
Kích Thước: 120cm x 90cm