Bình An 02

Nghệ Sĩ: Đinh Thị Thanh
Kích Thước: 32cm (Cao) x 18cm (Rộng) x 7cm (Miệng)