Bào Ngưu IV

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 9.5cm x 7cm x 6.5cm

Đã Bán