Bạch Vân

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 26cm x 12cm x 40.5cm

Yêu cầu tư vấn Hotline: 0987828876 hoặc 0396295998