Bạch Vân

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 26cm x 12cm x 40.5cm

Đã Bán