Vô Đề V

Họa Sĩ: Nguyễn Cương
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 40cm x 50cm

còn 1 hàng