Vang Vọng

Họa Sĩ: Nguyễn Minh Hải
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 90cm x 150cm

Danh mục: