Sự Bừng Tỉnh

1

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 150cm x 100cm

Đã Bán