Sen Hạ

Họa Sĩ: Nguyễn Minh Hải
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 100cm x 80cm

Danh mục: