Phong Cảnh Tây Bắc

1

Họa Sĩ: Nguyễn Bỉnh Sơn
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 160cm x 90cm

Đã Bán