Phố Hàng Bồ

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tuấn Anh
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 120cm x 80cm

Đã Bán