Ngũ Thủ Liên Hoa II

1

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 60cm x 120cm

Đã Bán