Ngã Tư Hàng Ngang

1

Họa Sĩ: Giáp Văn Tuấn
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 100cm x 80cm

Đã Bán