Nắng Sớm

1

Họa Sĩ: Ngô Tuấn Anh
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 80cm x 120cm

Đã Bán