Một Góc Nhà Mình

Họa Sĩ:Trịnh Thắng
Chất Liệu:Tranh Acrylic trên toan
Kích Thước:30cm x 30cm