Hoa Hồng VIII

Họa Sĩ: An Đặng
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 120cm x 160cm