Hạ Thương

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 100cm x 100cm

Yêu cầu tư vấn Hotline: 0987828876 hoặc 0396295998