Dưới Ánh Trăng II

Họa Sĩ: Đỗ Khải
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 100cm x 180cm

Yêu cầu tư vấn Hotline: 0987828876 hoặc 0396295998