Cảnh Chùa Một Cột

1

Họa Sĩ: Lê Khánh Hiếu
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 120cm x 90cm

Đã Bán