Bạch Đàn Mùa Thay Áo

1

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 100cm x 150cm

Đã Bán