Hà Nội Mới

Họa Sĩ: Nguyễn Văn Nghĩa
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 80cm x 120cm

Yêu cầu tư vấn Hotline: 0987828876 hoặc 0396295998