Hiển thị tất cả 23 kết quả

Tranh Nghệ Thuật Bán Trừu Tượng

Tranh Acrylic Trên Toan

Phố Biển

Kích thước: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Tranh Bán Trừu Tượng

Sự Hài Hòa

Kích thước: 50cm x 65cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tranh Bán Trừu Tượng

Nét Cổ Kính Hà Nội

Kích thước: 110cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Bán Trừu Tượng

Tình Yêu I

Kích thước: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Bán Trừu Tượng

Tình Yêu II

Kích thước: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Bán Trừu Tượng

Tình Yêu IV

Kích thước: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Bán Trừu Tượng

Thế Giới Hạnh Phúc I

Kích thước: 35cm x 145cm
Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Bán Trừu Tượng

Thế Giới Hạnh Phúc II

Kích thước: 35cm x 145cm
Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Bán Trừu Tượng

Sân Chơi

Kích thước: 60cm x 120cm
Chất Liệu: Màu nước trên giấy dó

Tranh Bán Trừu Tượng

Giấc Mộng

Kích thước: 50cm x 22cm
Chất Liệu: Màu Tự Nhiên trên Giấy Dó

Tranh Bán Trừu Tượng

Ngựa Chiến

Kích thước: 50cm x 22cm
Chất Liệu: Màu Tự Nhiên trên Giấy Dó

Tranh Bán Trừu Tượng

Trừu Tượng III

Kích thước: 30cm x 30cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tranh Bán Trừu Tượng

Thai Nhi

Kích thước: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Bán Trừu Tượng

Đất Mẹ

Kích thước: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Bán Trừu Tượng

Gương Mặt Người Phụ Nữ

Kích thước: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Bán Trừu Tượng

Người Phụ Nữ

Kích thước: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Acrylic Trên Toan

Người Đẹp & Muông Thú

Kích thước: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Tranh Bán Trừu Tượng

Trừu Tượng 2

Kích thước: 15cm x 45cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tranh Bán Trừu Tượng

Khỏa Thân 11

Kích thước: 50cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan

Tranh Bán Trừu Tượng

Bức Tường

Kích thước: 120cm x 120cm
Chất liệu tổng hợp

Tranh Bán Trừu Tượng

Tuổi Thơ III

Kích thước: 60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tranh Bán Trừu Tượng

Gia Đình

Kích thước: 20cm x 25cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tranh Bán Trừu Tượng

Ánh Trăng

Kích thước: 20cm x 20cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ