Tranh Nghệ Thuật

Chiều Hà Nội

Kích thước:100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Trừu Tượng IV

Kích thước:30cm x 30cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tranh Nghệ Thuật

Giờ Giải Lao

Kích thước:60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Acrylic Trên Toan

Đồng Hành

Kích thước:120cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Người Bán Bóng Bay

Kích thước:100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Ông Tướng

Kích thước:30cm x 22.5cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tranh Nghệ Thuật

Mùa Hoa Súng

Kích thước:75cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Góc Phố Hà Nội 3

Kích thước:140cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Hoa Sen

Sen 2

Kích thước:80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Phù Điêu Chân Dung 01

Kích thước:65cm x 90cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Tranh Nghệ Thuật

Nghệ Thuật Trừu Tượng

Kích thước:100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Bát Cổ 28

Kích thước:40cm x 40cm
Chất liệu: Sơn mài trên gỗ

Tranh Nghệ Thuật

Vô Đề 006

Kích thước:20cm x 20cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
New

Tranh Nghệ Thuật

Dáng Xưa VI

Kích thước:60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tranh Khỏa Thân

Khỏa Thân 35

Kích thước:100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Chất Liệu Tổng Hợp

Bốn Mùa 2

Kích thước:40cm x 100cm
Chất Liệu: Chất liệu tổng hợp trên toan

Tranh Chất Liệu Tổng Hợp

Bốn Mùa 3

Kích thước:40cm x 100cm
Chất Liệu: Chất liệu tổng hợp trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Phong Cách Sành Điệu

Kích thước:90cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Mùa Hoa

Kích thước:40cm x 25cm
Tranh in bản quyền

Tranh Nghệ Thuật

Dáng Xưa X

Kích thước:80cm x 80cm
Chất liệu: Sơn mài trên gỗ

Tranh Acrylic Trên Toan

Hạnh Phúc Của Mèo

Kích thước:80cm x 80cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Tranh Hoa Sen

Mùa Sen

Kích thước:80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Phù Điêu Chân Dung 48

Kích thước:63cm x 73cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Tranh Nghệ Thuật

Khuôn Mặt

Kích thước:

Tranh Nghệ Thuật

Dáng Xưa IX

Kích thước:80cm x 80cm Chất liệu: Sơn mài trên gỗ

Tranh Nghệ Thuật

Chiều Trên Cao Nguyên

Kích thước:60cm x 110cmChất Liệu: Sơn mài trên gỗ
New

Tranh Khỏa Thân

Khỏa Thân

Kích thước:60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tranh Acrylic Trên Toan

Nhựa Sống

Kích thước:100cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Bát Cổ 14

Kích thước:35cm x 35cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tranh Nghệ Thuật

Tiếng Thét

Kích thước:90cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Acrylic Trên Toan

Kích thước:120cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Hiên Nhà

Kích thước:120cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Khỏa Thân

Khỏa Thân 1

Kích thước:110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Khỏa Thân

Phơi Chiếu

Kích thước:70cm x 170cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Chân Dung

Chân Dung 3

Kích thước:90cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Khuôn Mặt II

Kích thước:60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tranh Nghệ Thuật

Tình Yêu

Kích thước:80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Thay

Kích thước:150cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Chất Liệu Tổng Hợp

Vô Đề 2

Kích thước:40cm x 120cm
Chất Liệu: Chất liệu tổng hợp trên toan

Tranh Chân Dung

Chân Dung 01

Kích thước:35cm x 77cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Dòng Thời Gian

Kích thước:100cm x 150cm
Chất liệu: Sơn mài trên gỗ

Tranh Chân Dung

Quý Cô 07

Kích thước:45cm x 155cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Gió Mùa

Kích thước:80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Chân Dung

Chân Dung 13

Kích thước:110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Khỏa Thân

Khỏa Thân 4

Kích thước:80cm x 30cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tranh Nghệ Thuật

Cổng Làng

Kích thước:40cm x 50cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Chất Liệu Tổng Hợp

Bốn Mùa 4

Kích thước:40cm x 100cm
Chất Liệu: Chất liệu tổng hợp trên toan

Tranh Acrylic Trên Toan

Phố Biển

Kích thước:100cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan