+84987828876

Hiển thị tất cả 17 kết quả

Họa Sĩ Lê Nguyên Mạnh – Chất Liệu Sơn Dầu – Kiệt Tác Nghệ Thuật

Họa Sĩ Lê Nguyên Mạnh

Hành Trình Đến Với Nghệ Thuật

Họa sĩ Lê Nguyên Mạnh sinh năm 1978 tại Thanh Hóa. Năm 2000, Anh tốt nghiệp Trường Sư phạm Văn hóa và Mỹ thuật Thanh Hóa. Năm 2007, Anh tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội. Trong sự nghiệp sáng tác nghệ thuật của mình, Anh đã tham gia rất nhiều triển lãm nghệ thuật như
  • 2000: Tham gia Triển lãm Nghệ thuật tỉnh Thanh Hóa
  • 2003 - 2007: Anh tham gia Triển lãm Nghệ thuật thường niên dành cho sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội
  • 2004: Tham gia Triển lãm Nghệ thuật “I’m dissolving” tại Hà Nội
  • 2005: Tham gia Triển lãm Mỹ thuật về chủ đề Quân đội và Chiến tranh tại Hà Nội
  • 2007: Tham gia Triển lãm Mỹ thuật Đương đại Quốc gia tịa Hà Nội

Cùng chiêm ngưỡng và chọn cho mình một tuyệt tác nghệ thuật của họa sĩ Nguyên Mạnh tại Kiệt Tác Nghệ Thuật

Tranh Khỏa Thân

May Vá

Kích thước: 70cm x 170cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Khỏa Thân

Phơi Chiếu

Kích thước: 70cm x 170cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Khỏa Thân

Ngũ Hành 4

Kích thước: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Khỏa Thân

Ngũ Hành 5

Kích thước: 80cm x 800cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Khỏa Thân

Ngũ Hành 3

Kích thước: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Khỏa Thân

Ngũ Hành 2

Kích thước: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Khỏa Thân

Ngũ Hành 1

Kích thước: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Sự Hủy Hoại Vô Hình 2

Kích thước: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích thước: 150cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Sự Hủy Hoại Vô Hình 1

Kích thước: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Sự Hủy Hoại Vô Hình 5

Kích thước: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Sự Hủy Hoại Vô Hình 3

Kích thước: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Sự Hủy Hoại Vô Hình 4

Kích thước: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Sự Hủy Hoại Vô Hình 6

Kích thước: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Khỏa Thân

Cắn Xé

Kích thước: 100cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích thước: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Sự Hủy Hoại Vô Hình

Kích thước: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan