Hãy chọn một kết quả tìm kiếm duy nhất phù hợp

Họa Sĩ Lê Nguyên Mạnh – Chất Liệu Sơn Dầu – Kiệt Tác Nghệ Thuật

Họa Sĩ Lê Nguyên Mạnh

Hành Trình Đến Với Nghệ Thuật

Họa sĩ Lê Nguyên Mạnh sinh năm 1978 tại Thanh Hóa. Năm 2000, Anh tốt nghiệp Trường Sư phạm Văn hóa và Mỹ thuật Thanh Hóa. Năm 2007, Anh tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội. Trong sự nghiệp sáng tác nghệ thuật của mình, Anh đã tham gia rất nhiều triển lãm nghệ thuật như
  • 2000: Tham gia Triển lãm Nghệ thuật tỉnh Thanh Hóa
  • 2003 - 2007: Anh tham gia Triển lãm Nghệ thuật thường niên dành cho sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội
  • 2004: Tham gia Triển lãm Nghệ thuật “I’m dissolving” tại Hà Nội
  • 2005: Tham gia Triển lãm Mỹ thuật về chủ đề Quân đội và Chiến tranh tại Hà Nội
  • 2007: Tham gia Triển lãm Mỹ thuật Đương đại Quốc gia tịa Hà Nội

Cùng chiêm ngưỡng và chọn cho mình một tuyệt tác nghệ thuật của họa sĩ Nguyên Mạnh tại Kiệt Tác Nghệ Thuật

Tranh Khỏa Thân

Kích thước: 70cm x 170cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

May Vá

Tranh Khỏa Thân

Kích thước: 70cm x 170cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phơi Chiếu

Tranh Khỏa Thân

Kích thước: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Ngũ Hành 4

Tranh Khỏa Thân

Kích thước: 80cm x 800cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Ngũ Hành 5

Tranh Khỏa Thân

Kích thước: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Ngũ Hành 3

Tranh Khỏa Thân

Kích thước: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Ngũ Hành 2

Tranh Khỏa Thân

Kích thước: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Ngũ Hành 1

Tranh Nghệ Thuật

Kích thước: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sự Hủy Hoại Vô Hình 2

Tranh Khỏa Thân

Kích thước: 150cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Viễn Cảnh của Thế Giới

Tranh Nghệ Thuật

Kích thước: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sự Hủy Hoại Vô Hình 1

Tranh Nghệ Thuật

Kích thước: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sự Hủy Hoại Vô Hình 5

Tranh Nghệ Thuật

Kích thước: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sự Hủy Hoại Vô Hình 3

Tranh Nghệ Thuật

Kích thước: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sự Hủy Hoại Vô Hình 4

Tranh Nghệ Thuật

Kích thước: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sự Hủy Hoại Vô Hình 6

Tranh Khỏa Thân

Kích thước: 100cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Cắn Xé

Tranh Nghệ Thuật

Kích thước: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sự Hủy Hoại Vô Hình & Cuộc Chiến của Các Loài Thực Vật 1

Tranh Nghệ Thuật

Kích thước: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sự Hủy Hoại Vô Hình