Hiển thị tất cả 14 kết quả

Họa Sĩ An Đặng – Sơn Dầu Trên Toan – Kiệt Tác Nghệ Thuật

họa sĩ an đặng

Hành Trình Đến Với Nghệ Thuật

Họa sĩ An Đặng sinh năm 1983 tại Huế. Chị tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật Huế và Trường Đại học Mahasarakham tại Thái Lan. Hiện nay, chị đang là giảng viên giảng dạy tại Trường Đại học Mỹ thuật Huế. Họa sĩ An Đặng cũng là thành viên của Hội Mỹ thuật Huế cũng như Hội Mỹ thuật Việt Nam. Trong sự nghiệp nghệ thuật của mình, họa sĩ An Đặng đã tham gia rất nhiều triển lãm nghệ thuật như:

  • 2013: Triển lãm cá nhân "Giao Cảm"
  • 2013: Triển lãm nhóm "Màu Thời Gian"
  • 2015: Triển lãm nhóm "Hoa Của Vạn Vật" tại Huế
  • 2017: Triển lãm nhóm "Men Đàn Bà" tại Huế
  • 2018: Triển lãm nhóm "Khỏa Thân" tại Chi Art Space

Cùng chiêm ngưỡng và chọn cho mình một tác phẩm nghệ thuật của họa sĩ An Đặng tại Kiệt Tác Nghệ Thuật

Tranh Nghệ Thuật

Hoa Hồng X

Kích thước: 50cm x 50cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Hoa Hồng IX

Kích thước: 120cm x 65cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Hoa Hồng VIII

Kích thước: 160cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Hoa Hồng VII

Kích thước: 120cm x 65cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Hoa Hồng VI

Kích thước: 80cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Hoa Hồng III

Kích thước: 80cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Hoa Hồng I

Kích thước: 50cm x 50cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Tĩnh Vật Hoa Cúc

Kích thước: 50cm x 70cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Hoa Sen

Sen Hồng

Kích thước: 100cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Hoa Sen

Bạch Liên II

Kích thước: 118cm (Đường kính)
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Hoa Sen

Bạch Liên I

Kích thước: 120cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Hoa Hồng V

Kích thước: 100cm (Đường kính)
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Hoa Hồng IV

Kích thước: 80cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Hoa Hồng II

Kích thước: 120cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan