Họa Sĩ Nguyễn Tấn Phát – Chất Liệu Sơn Dầu & Sơn Mài – Kiệt Tác Nghệ Thuật

Họa Sĩ Nguyễn Tấn Phát

Hành Trình Đến Với Nghệ Thuật

Sinh năm 1983, tuổi thơ họa sĩ Nguyễn Tấn Phát gắn liền với mảnh đất Sơn Tây xinh đẹp. Anh mang trong mình một niềm đam mê hội họa từ nhỏ. Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, sau một thời gian dài hoạt động mỹ thuật ứng dụng và truyền nghề sơn mài, thời gian gần đây họa sĩ Nguyễn Tấn Phát đi sâu vào hội họa, nhất là mảng tranh chân dung. Các bức tranh nghệ thuật của Nguyễn Tấn Phát không dễ dãi. Mỗi tác phẩm đều gửi đi một thông điệp về sự vô thường, về tình yêu có thể xoa dịu những vết đau.

Nguyễn Tấn Phát không vẽ những gì anh nhìn thấy, mà vẽ những điều anh cảm thấy. Những chân dung trong tranh Nguyễn Tấn Phát vì vậy mà có chiều sâu nội tâm, có sự ám ảnh đối với người xem, tràn đầy cảm xúc và chứa đựng khá nhiều triết luận.

Giải Thưởng Nghệ Thuật

  • 2010: Giải khuyến khích được trao tặng bởi Hội Mỹ thuật Việt Nam
  • 2012: Giải C được trao tặng bởi Hội Mỹ thuật Việt Nam
  • 2014: Giải nhất Cuộc thi Thiết kế đồ Thủ Công Mỹ Nghệ tại Hà Nội
  • 2018: Được UBND Thành Phố Hà Nội phong tăng danh hiệu Nghệ Nhân Hà Nội

Triển Lãm Nghệ Thuật

  • 2010: Triển lãm Nghệ Thuật Toàn Quốc
  • 2011: Triển lãm Nghệ Thuật "Ký Ức Cầu Long Biên"
  • 2015: Triển lãm Nghệ Thuật Dogma

Cùng chiêm ngưỡng và chọn cho mình một tác phẩm nghệ thuật của họa sĩ Nguyễn Tấn Phát tại Kiệt Tác Nghệ Thuật

Đồ Sơn Mài nGhệ Thuật Cao Cấp

Tượng Trâu Sơn mài Cao Cấp

Tượng Trâu Sơn Mài Nghệ Thuật

Ngưu Tráp IV

Kích thước:23cm x 18cm x 10m
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Trâu Sơn Mài Nghệ Thuật

Ngưu Tráp III

Kích thước:24cm x 17cm x 10m
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Trâu Sơn Mài Nghệ Thuật

Ngưu Tráp II

Kích thước:23cm x 17cm x 11m
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Trâu Sơn Mài Nghệ Thuật

Ngưu Tráp I

Kích thước:22cm x 24cm x 11m
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Trâu Sơn Mài Nghệ Thuật

Ngưu Đỉnh

Kích thước:50cm x 20cm x 10cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Trâu Sơn Mài Nghệ Thuật

Hoa Ngưu VI

Kích thước:26cm x 15cm x 11cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Trâu Sơn Mài Nghệ Thuật

Hoa Ngưu V

Kích thước:26cm x 15cm x 11cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Trâu Sơn Mài Nghệ Thuật

Vương Ngưu II

Kích thước:22cm x 16cm x 13cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Trâu Sơn Mài Nghệ Thuật

Tinh Ngưu

Kích thước:23cm x 18cm x 12cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Trâu Sơn Mài Nghệ Thuật

Ngọc Tỷ Ngưu VI

Kích thước:21cm x 13cm x 10cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Trâu Sơn Mài Nghệ Thuật

Ngọc Tỷ Ngưu II

Kích thước:23cm x 12cm x 14cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Trâu Sơn Mài Nghệ Thuật

Hoa Môn Ngưu VIII

Kích thước:24cm x 11cm x 13cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Trâu Sơn Mài Nghệ Thuật

Hoa Môn Ngưu VII

Kích thước:20cm x 11cm x 12cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Trâu Sơn Mài Nghệ Thuật

Hoa Môn Ngưu V

Kích thước:24cm x 12cm x 11cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Trâu Sơn Mài Nghệ Thuật

Hoa Môn Ngưu IV

Kích thước:22cm x 11cm x 13cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Trâu Sơn Mài Nghệ Thuật

Đại Môn Ngưu V

Kích thước:26cm x 16cm x 9cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Trâu Sơn Mài Nghệ Thuật

Đại Môn Ngưu IV

Kích thước:21cm x 16cm x 13cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Trâu Sơn Mài Nghệ Thuật

Đại Môn Ngưu III

Kích thước:22cm x 16cm x 12cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Trâu Sơn Mài Nghệ Thuật

Đại Môn Ngưu II

Kích thước:24cm x 17cm x 9cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Trâu Sơn Mài Nghệ Thuật

Ban Môn Ngưu II

Kích thước:23cm x 11cm x 11cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Trâu Sơn Mài Nghệ Thuật

Yên Ngưu Cam

Kích thước:25cm x 10cm x 18cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Trâu Sơn Mài Nghệ Thuật

Phúc Ngưu I

Kích thước:24.5cm x 11cm x 13.5cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Trâu Sơn Mài Nghệ Thuật

Hỷ Ngưu II

Kích thước:30cm x 10.5cm x 11cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Trâu Sơn Mài Nghệ Thuật

Hỷ Ngưu I

Kích thước:28.5cm x 11cm x 15.5cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Trâu Sơn Mài Nghệ Thuật

Phúc Ngưu II

Kích thước:25.5cm x 10cm x 13cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Trâu Sơn Mài Nghệ Thuật

Tiểu Ngưu II

Kích thước:22.5cm x 14.5cm x 17.5cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Trâu Sơn Mài Nghệ Thuật

Thủy Ngưu

Kích thước:43.5cm x 13.5cm x 21cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Trâu Sơn Mài Nghệ Thuật

Bào Ngưu V

Kích thước:9.5cm x 7cm x 6.5cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Trâu Sơn Mài Nghệ Thuật

Bào Ngưu IV

Kích thước:9.5cm x 7cm x 6.5cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Trâu Sơn Mài Nghệ Thuật

Bào Ngưu III

Kích thước:9.5cm x 7cm x 6.5cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Ngựa Sơn mài Cao Cấp

Tượng Ngựa Sơn Mài Cao Cấp

Mã Đỉnh

Kích thước:38cm x 19cm x 9cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Ngựa Sơn Mài Cao Cấp

Thủy Mã II

Kích thước:46cm x 22cm x 11cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Ngựa Sơn Mài Cao Cấp

Thiên Lý Mã VIII

Kích thước:19cm x 12cm x 22cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Ngựa Sơn Mài Cao Cấp

Thiên Lý Mã VII

Kích thước:33cm x 22cm x 15cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Ngựa Sơn Mài Cao Cấp

Thiên Lý Mã VI

Kích thước:26cm x 29cm x 9cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Ngựa Sơn Mài Cao Cấp

Thiên Lý Mã V

Kích thước:31cm x 23cm x 17cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Ngựa Sơn Mài Cao Cấp

Thiên Lý Mã IV

Kích thước:23cm x 27cm x 9cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Ngựa Sơn Mài Cao Cấp

Thiên Lý Mã III

Kích thước:28cm x 23cm x 10cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Ngựa Sơn Mài Cao Cấp

Thiên Lý Mã II

Kích thước:25cm x 21cm x 24cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Ngựa Sơn Mài Cao Cấp

Thiên Lý Mã I

Kích thước:22cm x 25cm x 9cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Ngựa Sơn Mài Cao Cấp

Phát Mã X

Kích thước:21cm x 25cm x 21cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Ngựa Sơn Mài Cao Cấp

Phát Mã IX

Kích thước:27cm x 20cm x 20cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Ngựa Sơn Mài Cao Cấp

Phát Mã VIII

Kích thước:29cm x 15cm x 20cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Ngựa Sơn Mài Cao Cấp

Phát Mã VI

Kích thước:22cm x 16cm x 22cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Ngựa Sơn Mài Cao Cấp

Phát Mã V

Kích thước:43cm x 13cm x 9cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Ngựa Sơn Mài Cao Cấp

Phát Mã IV

Kích thước:29cm x 15cm x 18cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Ngựa Sơn Mài Cao Cấp

Phát Mã II

Kích thước:34cm x 8.5cm x 15cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Ngựa Sơn Mài Cao Cấp

Hoàng Mã III

Kích thước:25cm x 16cm x 21cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Ngựa Sơn Mài Cao Cấp

Hoàng Mã II

Kích thước:32cm x 15cm x 19cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Ngựa Sơn Mài Cao Cấp

Hoàng Mã I

Kích thước:28cm x 15cm x 20cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Ngựa Sơn Mài Cao Cấp

Đại Môn Mã VI

Kích thước:38cm x 17cm x 10cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Ngựa Sơn Mài Cao Cấp

Đại Môn Mã V

Kích thước:22cm x 24cm x 9cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Ngựa Sơn Mài Cao Cấp

Đại Môn Mã II

Kích thước:38cm x 17cm x 9cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Ngựa Sơn Mài Cao Cấp

Đại Môn Mã I

Kích thước:34cm x 17cm x 10cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Ngựa Sơn Mài Cao Cấp

Bạch Vân

Kích thước:26cm x 12cm x 40.5cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Ngựa Sơn Mài Cao Cấp

Ban Mã I

Kích thước:29.5cm x 9cm x 13cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Hổ Sơn mài Cao Cấp

Tượng Hổ Sơn Mài Cao Cấp

Hổ Đỉnh II

Kích thước:41cm x 16cm x 10cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Hổ Sơn Mài Cao Cấp

Hổ Đỉnh I

Kích thước:41cm x 17cm x 10cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Hổ Sơn Mài Cao Cấp

Mãnh Hổ III

Kích thước:37cm x 17cm x 9cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Hổ Sơn Mài Cao Cấp

Mãnh Hổ I

Kích thước:34cm x 14cm x 9cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Hổ Sơn Mài Cao Cấp

Hổ Mọc Thêm Cánh II

Kích thước:27cm x 20cm x 11cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Hổ Sơn Mài Cao Cấp

Chúa Sơn Lâm III

Kích thước:41cm x 14cm x 9cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Gà Sơn mài Cao Cấp

Tượng Gà Sơn Mài Nghệ Thuật

Mỹ Kê IV

Kích thước:19cm x 10.5cm x 17.5cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Gà Sơn Mài Nghệ Thuật

Mỹ Kê II

Kích thước:19cm x 11cm x 17.5cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Gà Sơn Mài Nghệ Thuật

Mỹ Kê I

Kích thước:19.5cm x 12cm x 27.5cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Gà Sơn Mài Nghệ Thuật

Kim Kê IV

Kích thước:21cm x 12cm x 28.5cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Gà Sơn Mài Nghệ Thuật

Kim Kê II

Kích thước:19cm x 11cm x 29.5cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Dê Sơn mài Cao Cấp

Tương Dê Sơn Mài Nghệ Thuật

Thủy Dương IV

Kích thước:27cm x 21cm x 12cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tương Dê Sơn Mài Nghệ Thuật

Thủy Dương III

Kích thước:25cm x 21cm x 12cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tương Dê Sơn Mài Nghệ Thuật

Thủy Dương I

Kích thước:24cm x 23cm x 12cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tương Dê Sơn Mài Nghệ Thuật

Dương Xa II

Kích thước:26cm x 19cm x 10cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tương Dê Sơn Mài Nghệ Thuật

Dương Xa I

Kích thước:23cm x 15cm x 15cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tương Dê Sơn Mài Nghệ Thuật

Dê Vương Phát

Kích thước:21cm x 30cm x 13cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Kỷ Sơn mài Cao Cấp

Kỷ Sơn Mài Cao Cấp

Tinh Kỷ II

Kích thước:39cm x 13cm x 16cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Kỷ Sơn Mài Cao Cấp

Long Kỷ IV

Kích thước:26cm x 9cm x 16cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Kỷ Sơn Mài Cao Cấp

Long Kỷ III

Kích thước:27cm x 14cm x 7cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Kỷ Sơn Mài Cao Cấp

Long Kỷ II

Kích thước:30cm x 6cm x 15cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tuần Lộc Sơn mài Cao Cấp

Tuần Lộc Sơn Mài Cao Cấp

Tiểu Lộc Xanh

Kích thước:28.5cm x 10cm x 25.5cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tuần Lộc Sơn Mài Cao Cấp

Tuần Lộc II

Kích thước:23.5cm x 27cm x 18cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tuần Lộc Sơn Mài Cao Cấp

Tuần Lộc I

Kích thước:24cm x 25cm x 31cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tuần Lộc Sơn Mài Cao Cấp

Tiểu Lộc Cam

Kích thước:28cm x 23cm x 24cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp Khác

Tượng Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp Khác

Bọ Dừa II

Kích thước:28cm x 18cm x 10cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp Khác

Bọ Dừa I

Kích thước:28cm x 18cm x 10cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp Khác

Tượng Sơn Mài Trang Trí Con Kiến

Kích thước:24cm x 21cm
Chất Liệu: Sơn mài

Tượng Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp Khác

Tiểu Gia Cát III

Kích thước:20.5cm x 11cm x 11.5cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp Khác

Tiểu Gia Cát II

Kích thước:20cm x 11.5cm x 17cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp Khác

Tiểu Gia Cát I

Kích thước:24cm x 11.5cm x 13cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp Khác

Đại Gia Cát

Kích thước:28cm x 17cm x 23cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp Khác

Tượng Sơn Mài Trang Trí Con Kiến

Kích thước:14cm x 32cm
Chất Liệu: Sơn mài

Tượng Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp Khác

Gia Cát

Kích thước:13cm x 11cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp Khác

Tượng Sơn Mài Trang Trí Điểu Nhân

Kích thước:33.5cm x 15cm
Chất Liệu: Sơn mài

Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật

Tranh Nghệ Thuật

Giấc Mộng Cam

Kích thước:60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Phiêu Bồng

Kích thước:60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Gió Cuốn

Kích thước:70cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Câm Lặng

Kích thước:62cm x 92cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Trốn Mây

Kích thước:62cm x 92cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tác Phẩm Đã Bán

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Sơn Dương

Kích thước:22cm x 8cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Xích Thố III

Kích thước:26cm x 11cm x 23cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Ngọc Miêu

Kích thước:25.5cm x 10.5cm x 24cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Oa Ngưu

Kích thước:21.5cm x 22cm
Chất Liệu: Sơn mài

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Xích Thố II

Kích thước:26cm x 11cm x 23cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Oa Ngưu III

Kích thước:29cm x 24cm x 15cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Oa Ngưu II

Kích thước:25cm x 20cm x 8cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Oa Ngưu I

Kích thước:25cm x 22cm x 13cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Tiểu Thủy Mã I

Kích thước:20cm x 21cm x 10cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Đại Môn Mã IV

Kích thước:29cm x 17cm x 20cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Vương Ngưu

Kích thước:15cm x 13.5cm x 14.5cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Mỹ Kê III

Kích thước:19.5cm x 10cm x 18cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Tinh Kỷ I

Kích thước:39cm x 7cm x 15cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Tiểu Thủy Mã II

Kích thước:21cm x 22cm x 10cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Thủy Dương II

Kích thước:30cm x 19cm x 10cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Phát Mã VII

Kích thước:34cm x 22cm x 12cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Phát Mã III

Kích thước:33cm x 14cm x 20cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Ngọc Tỷ Ngưu V

Kích thước:16cm x 13cm x 10cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Ngọc Tỷ Ngưu IV

Kích thước:16cm x 14cm x 13cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Ngọc Tỷ Ngưu III

Kích thước:28cm x 14cm x 17cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Mãnh Hổ IV

Kích thước:34cm x 15cm x 9cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Mãnh Hổ II

Kích thước:34cm x 14cm x 9cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Long Mã II

Kích thước:41cm x 29cm x 10cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Hương Kỷ

Kích thước:13.5cm x 18cm x 8cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Hoàng Hổ III

Kích thước:27cm x 13cm x 9cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Hoàng Hổ II

Kích thước:27cm x 13cm x 9cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Hoàng Hổ I

Kích thước:27cm x 13cm x 8cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Hoa Ngưu IV

Kích thước:41cm x 21cm x 11cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Hoa Môn Ngưu IX

Kích thước:32cm x 11cm x 9cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Hoa Môn Ngưu VI

Kích thước:24cm x 14cm x 14cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Hoa Ngưu II

Kích thước:36cm x 13cm x 18.5cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Hoa Ngưu I

Kích thước:28cm x 17cm x 23cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Hổ Mọc Thêm Cánh IV

Kích thước:27cm x 16cm x 8cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Hổ Mọc Thêm Cánh III

Kích thước:27cm x 13cm x 22cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Hổ Mọc Thêm Cánh I

Kích thước:27cm x 19cm x 8cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Chúa Sơn Lâm IV

Kích thước:44cm x 14cm x 11cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Chúa Sơn Lâm I

Kích thước:42cm x 11.5cm x 16cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Đại Môn Mã III

Kích thước:28cm x 24cm x 9cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Tiểu Ngưu I

Kích thước:23cm x 17cm x 19.5cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Đại Lộc

Kích thước:32cm x 10cm x 50cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Xích Thố I

Kích thước:
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Vương Mã

Kích thước:
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Tiểu Mã

Kích thước:27cm x 10cm x 27.5cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Tiểu Lộc Đỏ

Kích thước:30cm x 9.5cm x 24cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Ô Mã II

Kích thước:
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Ô Mã I

Kích thước:
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Kim Mã II

Kích thước:37.5cm x 9cm x 14.5cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Kim Mã I

Kích thước:31cm x 18cm x 13cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Bào Ngưu II

Kích thước:9.5cm x 7cm x 6.5cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Bào Ngưu I

Kích thước:9.5cm x 6.5cm x 6.5cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Kim Kê III

Kích thước:22.5cm x 13.5cm x 29cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Ban Mã II

Kích thước:28cm x 9cm x 23cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Tượng Sơn Mài Trang Trí Bàn Tay II

Kích thước:15cm x 21cm
Chất Liệu: Sơn mài

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Tượng Sơn Mài Trang Trí Bàn Tay I

Kích thước:24cm x 10cm
Chất Liệu: Sơn mài

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Kim Kê I

Kích thước:21.5cm x 13.5cm x 28cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Tượng Sơn Mài Trang Trí Ốc Sên

Kích thước:21.5cm x 22cm
Chất Liệu: Sơn mài

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Phát Mã I

Kích thước:26cm x 9cm x 23.5cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Yên Ngưu Xanh

Kích thước:25cm x 10cm x 18cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Yên Ngưu Đỏ

Kích thước:25cm x 10.5cm x 17.5cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Vương Đỉnh

Kích thước:28cm x 10.5cm x 18.5cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Ngọc Tỷ Ngưu I

Kích thước:26cm x 16cm x 14cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Thủy Mã

Kích thước:26cm x 11cm x 21cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Long Mã

Kích thước:37cm x 11.5cm x 18cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Long Kỷ

Kích thước:27cm x 15cm x 9cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Kỷ Môn

Kích thước:43cm x 15cm x 14cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Hoa Ngưu III

Kích thước:38.5cm x 12cm x 26cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Hoa Môn Ngưu III

Kích thước:24cm x 12cm x 11cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Hoa Môn Ngưu II

Kích thước:25cm x 8.5cm x 12cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Hoa Môn Ngưu I

Kích thước:25cm x 14cm x 13cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Đại Môn Ngưu

Kích thước:25cm x 11cm x 15.5cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Chúa Sơn Lâm II

Kích thước:40cm x 13.5cm x 16cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Ban Môn Ngưu

Kích thước:24.5cm x 12.5cm x 11.5cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Huyết Vân

Kích thước:26cm x 11cm x 40cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Ô Vân

Kích thước:19cm x 9cm x 20cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Ấp Ủ

Kích thước:45.5cm x 36cm x 27cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Tượng Sơn Mài Trang Trí Bàn Tay III

Kích thước:22cm x 09cm
Chất Liệu: Sơn mài