Tượng Rồng Sơn Mài

Cá Chép Hoá Rồng II

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 40cm (Dài) x 17cm (Cao) x 11cm (Rộng)
Trọng Lượng: 3000g

Tượng Rồng Sơn Mài

Thuyền Rồng II

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 66cm (Dài) x 14cm (Cao) x 36cm (Rộng)
Trọng Lượng: 3000g

Tượng Rồng Sơn Mài

Thuyền Rồng I

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 53cm (Dài) x 13cm (Cao) x 35cm (Rộng)
Trọng Lượng: 1600g

Tượng Rồng Sơn Mài

Thăng Long

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 14cm (Dài) x 22cm (Cao) x 42cm (Rộng)
Trọng Lượng: 900g

Tượng Rồng Sơn Mài

Rồng Cuộn Nhả Ngọc

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 25cm (Dài) x 6cm (Cao) x22cm (Rộng)
Trọng Lượng: 1600g

Tượng Rồng Sơn Mài

Nhất Long Vờn Ngọc II

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 31cm (Dài) x 6cm (Cao) x23cm (Rộng)
Trọng Lượng: 1200g

Tượng Rồng Sơn Mài

Long Vương

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 55cm (Dài) x 14cm (Cao) x26cm (Rộng)
Trọng Lượng: 1800g

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 38cm (Dài) x 20cm (Cao) x 34cm (Rộng)
Trọng Lượng: 2000g

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 55cm (Dài) x 9cm (Cao) x35cm (Rộng)
Trọng Lượng: 1600g

Tượng Rồng Sơn Mài

Long Môn

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 57cm (Dài) x 9cm (Cao) x 25cm (Rộng)
Trọng Lượng: 1400g

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 24cm (Dài) x 9cm (Cao) x 31cm (Rộng)
Trọng Lượng: 2000g

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 24cm (Dài) x 9cm (Cao) x 31cm (Rộng)
Trọng Lượng: 2000g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Hoàng Long II

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 27cm (Dài) x 19cm (Cao) x 5cm (Rộng)
Trọng Lượng: 600g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Long Thuyền

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 38cm (Dài) x 18cm (Cao) x 10cm (Rộng)
Trọng Lượng: 1100g

Tượng Rồng Sơn Mài

Nhất Long Vờn Ngọc III

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 31cm (Dài) x 6cm (Cao) x23cm (Rộng)
Trọng Lượng: 1200g

Tượng Rồng Sơn Mài

Nhất Long Vờn Ngọc I

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 31cm (Dài) x 6cm (Cao) x23cm (Rộng)
Trọng Lượng: 1000g

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 31cm (Dài) x 19cm (Cao) x 17cm (Rộng)
Trọng Lượng: 1400g

Tượng Rồng Sơn Mài

Long Thần Tọa III

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 46cm (Dài) x 9cm (Cao) x28cm (Rộng)
Trọng Lượng: 1200g

Tượng Rồng Sơn Mài

Long Thần Tọa I

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 30cm (Dài) x 22cm (Cao) x27cm (Rộng)
Trọng Lượng: 1300g

Tượng Rồng Sơn Mài

Cá Chép Hóa Rồng

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 40cm (Dài) x 13cm (Cao) x 16cm (Rộng)
Trọng Lượng: 1400g

Tượng Rồng Sơn Mài

Long Nguyệt

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 47cm (Dài) x 8cm (Cao) x 53cm (Rộng)
Trọng Lượng: 3400g

Hotline
Zalo
Messenger