Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 24cm x 25cm x 31cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tuần Lộc I

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 28cm x 23cm x 24cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tiểu Lộc Cam