Họa Sĩ Trần Thiệu Nam

Gốm Nghệ Thuật

Size: 36cm (Cao) x 14cm (Đường Kính)

Bình Gốm Tiểu Miu III

Gốm Nghệ Thuật

Size: 42cm (Cao) x 16cm (Đường Kính)

Bình Gốm Tiểu Miu II

Gốm Nghệ Thuật

Size: 40cm (Cao) x 14cm (Đường Kính)

Bình Gốm Tiểu Miu I

NEW

Tranh Sơn Mài

Size: 95cm x 122cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Đồng Dao

Tranh Sơn Mài

Size: 90cm x 155cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Ban Mai II

Tranh Sơn Mài

Size: 123cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Ban Mai I

Tranh Sơn Mài

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Mèo Tài Lộc II

Tranh Sơn Mài

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Mèo Tài Lộc I

Tranh Sơn Mài

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Liên Hoa III

Tranh Sơn Mài

Size: 122cm x 92cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bồ Tát

Tranh Sơn Mài

Size: 81cm x 91cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Nhật Nguyệt

Tranh Sơn Mài

Size: 60cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Ngũ Thủ Liên Hoa I

Tranh Sơn Mài

Size: 43cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Thanh Cao II

Tranh Sơn Mài

Size: 60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Liên Hoa IV

1

Tranh Sơn Mài

Size: 45cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Nắng Hạ II

1

Tranh Sơn Mài

Size: 150cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sự Bừng Tỉnh

1

Tranh Sơn Mài

Size: 81cm x 61cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Rạng Ngời

1

Tranh Sơn Mài

Size: 122cm x 82cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sen XV

1

Tranh Sơn Mài

Size: 45cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Nắng Hạ I

1

Tranh Sơn Mài

Size: 81cm x 122cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Dịu Dàng

1

Tranh Sơn Mài

Size: 100cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Đón Nắng Mai

1

Tranh Sơn Mài

Size: 170cm x 122cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tinh Khôi

1

Tranh Sơn Mài

Size: 60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Liên Hoa II

1

Tranh Sơn Mài

Size: 60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Liên Hoa I

1

Tranh Sơn Mài

Size: 122cm x 95cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sen XVII

1

Tranh Sơn Mài

Size: 45cm x 122cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Đản Sinh

1

Tranh Sơn Mài

Size: 60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Liên Hoa VI

1

Tranh Sơn Mài

Size: 122cm x 95cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sen XVI

1

Tranh Sơn Mài

Size: 95cm x 122cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Xao Động

1

Tranh Sơn Mài

Size: 122cm x 82cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sen XIV

1

Tranh Sơn Mài

Size: 122cm x 50cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sen XIII

1

Tranh Sơn Mài

Size: 150cm x 103cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Nắng Vàng

1

Tranh Sơn Mài

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hạ Thương

1

Tranh Sơn Mài

Size: 120cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sen IX

1

Tranh Sơn Mài

Size: 123cm x 82cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sen VIII

1

Tranh Sơn Mài

Size: 60cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Ngũ Thủ Liên Hoa II

1

Tranh Sơn Mài

Size: 80.5cm x 61cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sen XI

1

Tranh Sơn Mài

Size: 82cm x 122cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Cõi Thực

1

Tranh Sơn Mài

Size: 70cm x 68cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sen X

1

Tranh Sơn Mài

Size: 95cm x 62cm
Chất liệu: Sơn mài trên gỗ

Phiên Chợ Hà Nhì

1

Tranh Sơn Mài

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sen VI

1

Tranh Sơn Mài

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Giác Ngộ

1

Tranh Sơn Mài

Size: 60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sen IV

1

Tranh Sơn Mài

Size: 62cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sen II

1

Tranh Sơn Mài

Size: 80cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sen I

1

Tranh Sơn Mài

Size: 123cm x 125cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Thanh Cao IV

1

Tranh Sơn Mài

Size: 43cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Thanh Cao III

1

Tranh Sơn Mài

Size: 122cm x 82cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Chân Chánh Hướng Tự Tâm

1

Tranh Sơn Mài

Size: 60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Thanh Cao

1

Tranh Sơn Mài

Size: 45cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

E Ấp

1

Tranh Sơn Mài

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Nét Xuân Thì

1

Tranh Sơn Mài

Size: 45cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Nắng Hạ III

1

Tranh Sơn Mài

Size: 60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sớm Tinh Sương

1