Họa Sĩ Trần Hữu Nhật

Tranh Khỏa Thân

Giấc Mơ Tĩnh Lặng

Chủ Đề: Trần Hữu Nhật
Chất Liệu: Than Củi trên toan
Kích Thước: 197cm x 167cm

Tranh Chân Dung

Chứng Tích

Họa Sĩ: Trần Hũu Nhật
Chất Liệu: Than Củi trên toan
Kích Thước: 197cm x 150cm