Họa Sĩ Nguyễn Lâm

Tranh Acrylic Trên Toan

Hoa Hồng

Họa Sĩ: Nguyễn Lâm
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 60cm x 60cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Hoa Hồng & Táo

Họa Sĩ: Nguyễn Lâm
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 60cm x 60cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Mùa Lá Bay

Họa Sĩ: Nguyễn Lâm
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 120cm x 100cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Bên Bờ Sóng

Họa Sĩ: Nguyễn Lâm
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 100cm x 80cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Mây Và Sóng

Họa Sĩ: Nguyễn Lâm
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 100cm x 80cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Suối Nguồn

Họa Sĩ: Nguyễn Lâm
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 150cm x 80cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Vườn Xuân II

Họa Sĩ: Nguyễn Lâm
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 120cm x 100cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Nắng Mai

Họa Sĩ: Nguyễn Lâm
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 100cm x 80cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Bên Bờ Cát

Họa Sĩ: Nguyễn Lâm
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 120cm x 100cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Mùa Hoa Trắng

Họa Sĩ: Nguyễn Lâm
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 80cm x 150cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Bình Minh Trên Biển

Họa Sĩ: Nguyễn Lâm
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 80cm x 100cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Mùa Vàng

Họa Sĩ: Nguyễn Lâm
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 100cm x 120cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Phố Xưa

Họa Sĩ: Nguyễn Lâm
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 80cm x 100cm

KTNT SOLD

Size: 80cm x 60cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Dưới Ánh Bình Minh

1

Họa Sĩ: Nguyễn Lâm Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 80cm x 60cm

KTNT SOLD

Size: 100cm x 80cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Hương Xuân

1

Họa Sĩ: Nguyễn Lâm Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 100cm x 80cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Một Sáng Mùa Thu

1

Họa Sĩ: Nguyễn Lâm Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 60cm x 80cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Mùa Thu Hà Nội

1

Họa Sĩ: Nguyễn Lâm
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 80cm x 150cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 100cm x 120cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Mùa Lá Bay

1

Họa Sĩ: Nguyễn Lâm Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 100cm x 120cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chiều Thu

1

Họa Sĩ: Nguyễn Lâm Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 100cm x 120cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Vườn Xuân I

1

Họa Sĩ: Nguyễn Lâm
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 80cm x 100cm

Hotline
Zalo
Messenger