Họa Sĩ Ngô Bá Công

Họa Sĩ: Ngô Bá Công
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 120cm x 270cm

Tranh Sơn Mài

Vũ Điệu Mèo

Họa Sĩ: Ngô Bá Công
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 120cm x 270cm

Tranh Sơn Mài

Chuyện Nhà Mèo

Họa Sĩ: Ngô Bá Công
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 100cm x 100cm

Tranh Sơn Mài

Múa Vui

Họa Sĩ: Ngô Bá Công
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 100cm x 100cm

Họa Sĩ: Ngô Bá Công
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 120cm x 270cm (Bộ 3 Bức Tranh Ghép Lại)

Tranh Nghệ Thuật

Thiếu Nữ Bên Sen III

Họa Sĩ: Ngô Bá Công
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 120cm x 90cm

Chưa phân loại

Thiếu Nữ Bên Sen II

Họa Sĩ: Ngô Bá Công
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 120cm x 90cm

Tranh Treo Chung Cư

Thiếu Nữ Bên Sen I

Họa Sĩ: Ngô Bá Công
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 120cm x 90cm

Tranh Sơn Dầu

Mùa Yêu Thương

Họa Sĩ: Ngô Bá Công
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 70cm x 140cm

Tranh Sơn Dầu

Dê Qua Cầu

Họa Sĩ: Ngô Bá Công
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 160cm

Tranh Sơn Mài

Size: 120cm x 270cm (3 bức)
Chát liệu: Sơn mài

Sen 3 Miền

1

Họa Sĩ: Ngô Bá Công Chất Liệu: Sơn mài Kích Thước: 120cm x 270cm (3 bức)

Tranh Sơn Mài

Size: 120cm x 270cm (3 bức)
Chát liệu: Sơn mài

Ký Ức Tuổi Thơ

1

Họa Sĩ: Ngô Bá Công Chất Liệu: Sơn mài Kích Thước: 120cm x 270cm (3 bức)

Tranh Sơn Mài

Size: 70cm x 120cm
Chất liệu: Sơn mài

Gia Đình Gà

1

Họa Sĩ: Ngô Bá Công Chất Liệu: Sơn mài Kích Thước: 70cm x 120cm

Tranh Sơn Mài

Size: 90cm x 90cm
Chất liệu: Sơn mài trên gỗ

Vườn Thú

1

Họa Sĩ: Ngô Bá Công Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 90cm x 90cm

Tranh Sơn Mài

Size: 90cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Cửu Ngư Hoá Rồng

9.000.000

Họa Sĩ: Ngô Bá Công Chất Liệu: Sơn mài Kích Thước: 120cm x 90cm

Tranh Sơn Mài

Size: 80cm x 140cm
Chất liệu: Sơn mài trên gỗ

Nàng Tố Nữ III

1

Họa Sĩ: Ngô Bá Công Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 140cm

Tranh Sơn Mài

Size: 80cm x 140cm
Chất liệu: Sơn mài trên gỗ

Nàng Tố Nữ II

1

Họa Sĩ: Ngô Bá Công Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 140cm

Tranh Sơn Mài

Size: 80cm x 140cm
Chất liệu: Sơn mài trên gỗ

Nàng Tố Nữ I

1

Họa Sĩ: Ngô Bá Công Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 140cm

Tranh Sơn Mài

Size: 120cm x 270cm
Chất liệu: Sơn mài trên gỗ

Thiếu Nữ Hà Thành

1

Họa Sĩ: Ngô Bá Công Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 120cm x 270cm (Bộ 3 Tranh Ghép Lại)

Tranh Nghệ Thuật

Size: 105cm x 105cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Những Chú Mèo

1

Họa Sĩ: Ngô Bá Công Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 105cm x 105cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 78cm x 128cm
Chất Liệu: Tranh sơn mài trên nền gỗ

Sinh Nhật Mèo Đại Vương

56.450.000

Họa Sĩ: Ngô Bá Công Chất Liệu: Tranh sơn mài trên nền gỗ Kích Thước: 78cm x 128cm

Tranh Sơn Mài

Ấm Áp

1

Họa Sĩ: Ngô Bá Công
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 100cm x 100cm

1

Họa Sĩ: Ngô Bá Công
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 120cm x 270cm (Bộ 3 Tranh Ghép Lại)

1

Họa Sĩ: Ngô Bá Công
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 90cm x 240cm