Họa Sĩ Ngô Bá Công

Tranh Sơn Mài

Size: 120cm x 270cm
Chất liệu: Sơn mài trên gỗ

Vũ Điệu Mèo

Tranh Sơn Mài

Size: 100cm x 100cm
Chất liệu: Sơn mài trên gỗ

Chuyện Nhà Mèo

Tranh Sơn Mài

Size: 100cm x 100cm
Chất liệu: Sơn mài trên gỗ

Múa Vui

Tranh Sơn Mài

Size: 100cm x 100cm
Chất liệu: Sơn mài trên gỗ

Ấm Áp

Tranh Sơn Mài

Size: 120cm x 270cm (3 Tranh Ghép Lại)
Chất liệu: Sơn mài trên gỗ

Phong Cảnh Chùa Thầy

Tranh Sơn Mài

Size: 120cm x 270cm
Chất liệu: Sơn mài trên gỗ

Cửu Ngư Vọng Nguyệt

Tranh Sơn Mài

Size: 90cm x 240cm
Chất liệu: Sơn mài trên gỗ

Những Đứa Trẻ Trâu (2 Bức)

Tranh Sơn Mài

Size: 120cm x 90cm
Chất liệu: Sơn mài trên gỗ

Thiếu Nữ Bên Sen II

Tranh Sơn Mài

Size: 120cm x 90cm
Chất liệu: Sơn mài trên gỗ

Thiếu Nữ Bên Sen I

Tranh Sơn Mài

Size: 120cm x 90cm
Chất liệu: Sơn mài trên gỗ

Thiếu Nữ Bên Sen III

Tranh Sơn Dầu

Size: 70cm x 140cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Mùa Yêu Thương

Tranh Sơn Dầu

Size: 80cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Dê Qua Cầu

Tranh Sơn Mài

Size: 120cm x 270cm (3 bức)
Chát liệu: Sơn mài

Sen 3 Miền

Tranh Sơn Mài

Size: 120cm x 270cm (3 bức)
Chát liệu: Sơn mài

Ký Ức Tuổi Thơ

Tranh Sơn Mài

Size: 70cm x 120cm
Chất liệu: Sơn mài

Gia Đình Gà

Tranh Sơn Mài

Size: 90cm x 90cm
Chất liệu: Sơn mài trên gỗ

Vườn Thú

Tranh Sơn Mài

Size: 90cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Cửu Ngư Hoá Rồng

9.000.000

Tranh Sơn Mài

Size: 80cm x 140cm
Chất liệu: Sơn mài trên gỗ

Nàng Tố Nữ III

1

Tranh Sơn Mài

Size: 80cm x 140cm
Chất liệu: Sơn mài trên gỗ

Nàng Tố Nữ II

1

Tranh Sơn Mài

Size: 80cm x 140cm
Chất liệu: Sơn mài trên gỗ

Nàng Tố Nữ I

1

Tranh Sơn Mài

Size: 120cm x 270cm
Chất liệu: Sơn mài trên gỗ

Thiếu Nữ Hà Thành

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 105cm x 105cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Những Chú Mèo

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 78cm x 128cm
Chất Liệu: Tranh sơn mài trên nền gỗ

Sinh Nhật Mèo Đại Vương

56.450.000