Họa Sĩ Đặng Vũ Hà

Tranh Chân Dung

Size: 80cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chân Dung 10

Tranh Treo Phòng Khách

Size: 56cm x 30cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chân Dung 02

Tranh Nghệ Thuật

Size: 50cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Nỗi Niềm Người Phụ Nữ IV

Tranh Khỏa Thân

Size: 50cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Nỗi Niềm Người Phụ Nữ III

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 50cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Nỗi Niềm Người Phụ Nữ II

Tranh Sơn Dầu

Size: 50cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Nỗi Niềm Người Phụ Nữ I

Tranh Sơn Dầu

Size: 100cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Cô Đơn

Tranh Sơn Dầu

Size: 150cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Độc Diễn

Tranh Chân Dung

Size: 50cm x 30cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chân Dung 08

Tranh Chân Dung

Size: 50cm x 70cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chân Dung 07

Tranh Chân Dung

Size: 70cm x 50cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chân Dung 06

Tranh Sơn Dầu

Size: 82cm x 48cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chân Dung 05

Tranh Chân Dung

Size: 50cm x 30cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chân Dung 04

Tranh Chân Dung

Size: 50cm x 30cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chân Dung 03

Tranh Chân Dung

Size: 77cm x 35cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chân Dung 01

Tranh Nghệ Thuật

Size: 120cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khuôn Mặt

Tranh Sơn Dầu

Size: 150cm x 200cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Câm Lặng

1

Tranh Sơn Dầu

Size: 150cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Thay

1

Tranh Sơn Dầu

Size: 150cm x 200cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Không Thấy

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 150cm x 200cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Định Mệnh

1