Hiển thị tất cả 14 kết quả

Họa Sĩ Phan Niệm – Chất Liệu Màu Nước Trên Lụa – Kiệt Tác Nghệ Thuật

họa sĩ phan niệm

Hành Trình Đến Với Nghệ Thuật

Họa sĩ Phan Niệm sinh năm 1971 tại thành phố Huế, miền Trung Việt Nam. Năm 1998, anh tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Huế và trở thành thành viên của Hiệp hội Mỹ thuật Huế. Dòng trành yêu thích của anh là tranh lụa.Họa sĩ Phan Niệm cũng tham gia rất nhiều triển lãm nghệ thuật như:

  • 2012: Triển lãm nghệ thuật hàng năm của Hiệp Hội Mỹ Thuật Huế
  • 2013: Triển lãm nghệ thuật hàng năm của Hiệp Hội Mỹ Thuật Huế
  • 2013: Triển lãm nhóm "Năm Con Chuột"
  • 2016: Triển lãm nhóm "Hội Tụ Sắc Màu Huế - Hà Nội - Sài Gòn"
  • 2018: Triển lãm nghệ thuật hàng năm của Hiệp Hội Mỹ Thuật Huế

Cùng chiêm ngưỡng và chọn cho mình một tác phẩm nghệ thuật hội họa của họa sĩ Phan Niệm tại Kiệt Tác Nghệ Thuật

Tranh Khỏa Thân

Vũ Khúc Hàn Giang

Họa Sĩ: Phan Niệm
Chất Liệu: Màu nước trên lụa
Kích Thước: 150cm x 80cm

Tranh Khỏa Thân

Vũ Khúc Tamia Tatih

Họa Sĩ: Phan Niệm
Chất Liệu: Màu nước trên lụa
Kích Thước: 80cm x 100cm

Tranh Khỏa Thân

Nàng Sen VIII

Họa Sĩ: Phan Niệm
Chất Liệu: Màu nước trên lụa
Kích Thước: 60cm x 80cm

Tranh Lụa

Nàng Sen VII

Họa Sĩ: Phan Niệm
Chất Liệu: Màu nước trên lụa
Kích Thước: 60cm x 80cm

Tranh Nghệ Thuật

Nàng Sen VI

Họa Sĩ: Phan Niệm
Chất Liệu: Màu nước trên lụa
Kích Thước: 60cm x 80cm

Tranh Lụa

Nàng Sen V

Họa Sĩ: Phan Niệm
Chất Liệu: Màu nước trên lụa
Kích Thước: 60cm x 80cm

Tranh Khỏa Thân

Nàng Sen IV

Họa Sĩ: Phan Niệm
Chất Liệu: Màu nước trên lụa
Kích Thước: 60cm x 80cm

Tranh Lụa

Nàng Sen III

Họa Sĩ: Phan Niệm
Chất Liệu: Màu nước trên lụa
Kích Thước: 60cm x 80cm

Tranh Nghệ Thuật

Nàng Sen II

Họa Sĩ: Phan Niệm
Chất Liệu: Màu nước trên lụa
Kích Thước: 60cm x 80cm

Tranh Nghệ Thuật

Cổ Tích III

Họa Sĩ: Phan Niệm
Chất Liệu: Màu nước trên lụa
Kích Thước: 60cm x 80cm

Tranh Nghệ Thuật

Cổ Tích II

Họa Sĩ: Phan Niệm
Chất Liệu: Màu nước trên lụa
Kích Thước: 60cm x 80cm

Tranh Nghệ Thuật

Cổ Tích I

Họa Sĩ: Phan Niệm
Chất Liệu: Màu nước trên lụa
Kích Thước: 60cm x 80cm

Tranh Nghệ Thuật

Nàng Sen IX

Họa Sĩ: Phan Niệm
Chất Liệu: Màu nước trên lụa
Kích Thước: 60cm x 80cm

Tranh Nghệ Thuật

Nàng Sen I

Họa Sĩ: Phan Niệm
Chất Liệu: Màu nước trên lụa
Kích Thước: 60cm x 80cm